जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भने- नडराउनुस्, लुटेरालाई चन्दा नदिनुस्

जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भने- नडराउनुस्, लुटेरालाई चन्दा नदिनुस्

जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भने- नडराउनुस्, लुटेरालाई चन्दा नदिनुस्

Published on: Mar 13, 2019 16:44:42

Comments