कोरोना भाइरसले भन्छ

(कविता)  

  कोरोना भाइरसले भन्छ

 म हुँ कोरोना भाइरस

   चुस्छु  तिमेरको  रस

   तिमेरले  गरिस् किस

  आफैंलाई गरिस् मिस

 

   म हुँ कोरोना भाइरस

   चुस्छु तिमेरको रस

  आपसमा हात मिलाइस्

   बैकुण्ठ जाने बाटो पाइस्

 

   म हूँ कोरोना भाइरस

   चुस्सु तिमेरको रस

   आफ्नै घरमा बस्

   नत्र मृत्युको मुखमा खस्

 

   म हुँ कोरोना भाइरस

   चुस्छु तिमेरको रस

   मोदीले भने लकडाउन

   हुन्छ बल्ल म डाउन... डाउन... डाउन...

प्रकाशित मिति: Mar 26, 2020 09:26:03

प्रतिक्रिया दिनुहोस