जनप्रतिनिधिलाई गाडी होइन, जनताका लागि बस किन्ने निर्णय गरेको एक गाउँपालिका

जनप्रतिनिधिलाई गाडी होइन, जनताका लागि बस किन्ने निर्णय गरेको एक गाउँपालिका

जनप्रतिनिधिलाई गाडी होइन, जनताका लागि बस किन्ने निर्णय गरेको एक गाउँपालिका

प्रकाशित मिति: Mar 17, 2019 07:49:20

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै